Espai d'Economia: Ximo Puig en Gandia.


El dijous 10 d'abril comptem amb la presència de Ximo Puig, Secretari General del PSPV-PSOE que ens exposarà les seues propostes per a reactivar l'economia de la Comunitat Valenciana. 

Una magnífica ocasió per a conèixer de primera mà quines mesures pensa articular el partit polític al que representa en aspectes tan importants com dinamitzar el teixit productiu, impulsar la innovació, millorar el finançament autonòmic, facilitar el finançament empresarial i reduir l'atur amb polítiques actives d'ocupació.


----------

El jueves 10 de abril contamos con la presencia de Ximo Puig, Secretario General del PSPV-PSOE que nos expondrá sus propuestas  para reactivar la economía de la Comunidad Valenciana.Una magnífica ocasión para conocer de primera mano qué medidas piensa articular el partido político al que representa en aspectos tan importantes como dinamizar el tejido productivo, impulsar la innovación, mejorar la financiación autonómica, facilitar la financiación empresarial y reducir el paro con políticas activas de empleo.