CERCLE D'ECONOMIA DE LA SAFOR

El CES és una associació empresarial intersectorial de la Comarca de la Safor.

Els nostres objectius són:

- Representació dels empresaris de la Comarca de la Safor i defensa dels seus interessos.
- Informació sobre subvencions i ajudes a les empreses, línies d'actuació del IMPIVA, ICEX, IVEX. Disposicions legals i normatives.
- Formació. Estudis sobre les necessitats formatives de les empreses de la Safor. Planes de Formació especialitzats en la pròpia empresa. Cursos subvencionats per les diferents administracions públiques.
- Assessorament empresarial: fiscal, laboral, legal, financer, mercats, etc.
- Punt de trobada per als nostres associats. Relació amb altres Associacions Empresarials Espanyoles. Saló d'Actes. Fòrum de Debats sobre temes empresarials.
- Actes socials.
- Borsa de treball, àmplia base de dades, relació directa amb l'empresa sol·licitant. Conveni amb ADEIT Universitat-Empresa per a estudiants d'últim curs de Carrera en pràctiques en les nostres empreses. Estreta col·laboració amb la Fundació Servei Valencià d'Ocupació.El CES es una asociación empresarial intersectorial de la Comarca de la Safor.

Nuestros objetivos son:

- Representación de los empresarios de la Comarca de la Safor y defiende de sus intereses.
- Información sobre subvenciones y ayudas a las empresas, líneas de actuación del IMPIVA, ICEX, IVEX. Disposiciones legales y normativas.
- Formación. Estudios sobre las necesidades formativas de las empresas de la Safor. Planes de Formación especializados en la propia empresa. Cursos subvencionados por las diferentes administraciones públicas.
- Asesoramiento empresarial: fiscal, laboral, legal, financiero, mercados, etc.
- Punto de encuentro para nuestros asociados. Relación con otras Asociaciones Empresariales Españolas. Salón de Actas. Foro de Debates sobre temas empresariales.
- Actas sociales.
- Bolsa de trabajo, amplia base de datos, relación directa con la empresa solicitante. Convenio con ADEIT Universidad-Emprendida para estudiantes de último curso de Carrera en prácticas en nuestras empresas. Estrecha colaboración con la Fundación Servicio Valenciano de Ocupación.