Espai d'Economia: La problemàtica de l’atur a Gandia i possibles solucions
En l'Espai d'Economia del dia 11 de juny de 2015, analitzem la problemàtica de l'atur a Gandia i la importància que té la seua reducció com a motor de l'economia local. Es va analitzar la situació i evolució a Gandia en aquests últims anys i es van proposar les línies d'actuació, segons el nostre criteri, que podrien ser abordades.


Podeu descarregar l'estudi que es va presentar. 

ESTUDI PROBLEMÀTICA DE L'ATUR A GANDIA I POSSIBLES SOLUCIONS (en Valencià)

ESTUDIO PROBLEMATICA DEL DESEMPLEO A GANDIA Y POSIBLES SOLUCIONES (en Castellano)